Instalace Kodi pro Windows

Instalace Kodi pro Windows je stejně jednoduchá, jako u většiny ostatních aplikací Windows.

Stáhněte si nejnovější verzi z kodi.tv/download/. Po stažení spusťte soubor s příponou .exe a zobrazí se vám dialogové okno instalace.

obrazek-001

Jednoduše postupujte podle pokynů instalační obrazovky. Klikněte na Next > (Další >).

obrazek-002

Kliknutím na I Agree (Souhlasím) odsouhlasíte smluvní podmínky.

obrazek-003

Zvolte komponenty, které se mají nainstalovat a klikněte na Next > (Další >). Já ponechávám volbu Full (úplná instalace).

obrazek-004

Zvolte, kam se má Kodi naistalovat, a klikněte na Next > (Další >). Já ponechávám výchozí složku.

obrazek-005

Zvolte složku v nabídce Start a klikněte na Install (Instalovat). Já ponechávám výchozí nastavení, ale můžete vybrat jinou nebo zaškrtnout Do not create shortcuts (Nevytvářet zástupce).

obrazek-013

Pokud již máte nainstalovánu předchozí verzi, objeví se okno s hláškou, že byla zjištěna předchozí instalace ve zvolené cílové složce, a že budou ponechána všechna nastavení a data knihovny. Pokračujte kliknutím na Ano.

obrazek-006

Počkejte, než proběhne instalace.

obrazek-007

Zaškrtněte Run Kodi (Spustit Kodi) a klikněte na tlačítko Finish (Dokončit).

obrazek-018

Pokud na vás vyskočí okno upozornění centra zabezpečení, klikněte na Povolit přístup.

obrazek-019

Instalace je tímto dokončena a spustí se Kodi.