Instalace Kodi pro Windows

Instalace Kodi pro Windows je stejně jednoduchá, jako u většiny ostatních aplikací Windows.

Stáhněte si nejnovější verzi Kodi pro Windows z kodi.tv/download/. Doporučuji stahovat stabilní verzi na kartě Recommended (Doporučeno). Verze Pre release (Předběžná verze) a Development Builds (Vývojová sestavení) mohou být nestabilní.

Ze stabilních verzí máte na výběr ze tří vydání: Windows Store (univerzální aplikace z Microsoft Store), Installer 64bit (64bitová verze instalátoru) a Installer 32bit (32bitová verze). Záleží tedy na tom, jakou verzi operačního systému máte. Instalace 64bitové a 32bitové verze je stejná, liší se pouze v cestě instalace (viz dále).

Windows Store

Po kliknutí na tlačítko Windows Store budete přesměrováni do obchodu Microsoft Store, kde si můžete aplikaci stáhnout kliknutím na tlačítko Získat.

Po stažení spustíte aplikaci tlačítkem Spustit.

Installer 64bit a 32bit

Při zvolení této volby se vám do počítače stáhne instalační soubor (soubor s příponou .exe). Po jeho spuštění se zobrazí dialogové okno instalace.

Dále jednoduše postupujte podle pokynů instalační obrazovky. Klikněte na Next > (Další >).

Kliknutím na I Agree (Souhlasím) odsouhlasíte smluvní podmínky.

Zvolte komponenty, které se mají nainstalovat a klikněte na Next > (Další >). V novějších verzích je to pouze balíčky Microsoft Visual C++. Pokud nevíte, co které komponenty znamenají, je nejlepší ponechat volbu Full (úplná instalace), čímž se vyberou všechny komponenty.

Zvolte, kam se má Kodi naistalovat, a klikněte na Next > (Další >). Zde je vybrána výchozí složka pro instalaci 64bitové verze. Pokud by se jednalo o 32bitovou verzi, byla by to cesta C:\Program Files (x86)\Kodi.

Pokud již máte nainstalovánu předchozí verzi, objeví se okno s hláškou, že byla zjištěna předchozí instalace ve zvolené cílové složce, a že budou ponechána všechna nastavení a data knihovny. Pokračujte kliknutím na Ano.

V dalším okně se objeví upozornění, že všechny binární doplňky byly přesunuty do repozitáře Kodi. Potvrďte tlačítkem OK.

Zvolte složku v nabídce Start a klikněte na Install (Instalovat). Zde je ponecháno výchozí nastavení, ale můžete vybrat jinou složku nebo zaškrtnout Do not create shortcuts (Nevytvářet zástupce).

Počkejte, než proběhne instalace.

Pokud není, zaškrtněte Run Kodi (Spustit Kodi) a klikněte na tlačítko Finish (Dokončit).

Instalace Portable verze

Kodi je také schopné běžet v portable (přenosném) režimu. Poskytuje to například uživateli flexibilitu při instalaci více stejných verzí nebo více různých verzí. Také je to vhodné v případě, když nemáte možnost instalovat do počítače programy (např. v práci nebo na cizím počítači).
Postup instalace je téměř shodný s instalací klasické verze pro Windows, až na dvě drobné odlišnosti.

Až budete během instalace vyzváni, kam by měla přijít cílová složka, je to potřeba změnit buď na vyměnitelné zařízení USB nebo jiný pevný disk nebo oddíl v počítači. Pokud instalujete Kodi do počítače, budete muset zvolit umístění tak, aby do něj měli běžní uživatelé oprávnění k zápisu (např. ne pod Program Files) nebo spouštět zástupce programu jako správce (i když jste přihlášeni pod účtem správce). V opačném případě dostanete chybové hlášení: „ERROR: Unable to create application. Exiting.“ V ukázce volím složku C:\Portable\Kodi\, kde mám umístěny všechny portable verze programů na jednom místě.

Po dokončení instalace nezaškrtávejte Run Kodi (Spustit Kodi) a klikněte na tlačítko Finish (Dokončit).

Pokud ještě nemáte vytvořeného zástupce aplikace Kodi na ploše, vytvořte jej a doplňte správně přepínač -p do pole Cíl na kartě Zástupce (např. C:\Portable\Kodi\kodi.exe -p). Tím se pak použije složka C:\Portable\Kodi\ jako domovská složka. To znamená, že všechny skripty, doplňky, vzhledy a data uživatele se budou nacházet ve složce C:\Portable\Kodi\portable_data.

Pokud se při spuštění Kodi objeví upozornění na neplatnost názvu, je potřeba z pole Cíl vymazat uvozovky.

První spuštění Kodi

Pokud na vás vyskočí okno upozornění centra zabezpečení, klikněte na Povolit přístup.

Instalace je tímto dokončena a spustí se Kodi.

Napište mi komentář