Nastavení poskytovatelů informací

Abyste mohli zobrazovat informace (děj, herce, plakáty atd.) o filmech a seriálech, je nejprve potřeba nastavit poskytovatele informací, tedy zdroje, odkud se tyto informace stahují. Kodi má předinstalováno pro filmy i seriály poskytovatele The Movie Database.

Filmy

V Doplňky > Moje doplňky > Poskytovatelé informací > Informace o filmu vyberte The Movie Database.

Klikněte na Konfigurovat.

 • Ponechat původní název: Při stahování informací o zahraničním filmu použije originální (nepřeložený) název. Například film Tygr a drak (2000) je český přeložený název filmu, původní název je 卧虎藏龙. Pokud upřednostňujete české názvy, zakažte tuto volbu. Pokud máte raději původní názvy, volbu povolte.
 • Povolit Fanart: Povolte toto nastavení pro stahování Fanartů (plakáty, pozadí, náhledy herců apod.).
 • Povolit upoutávku (YouTube): Stáhne odkaz na upoutávku na film na YouTube. Pokud máte místní upoutávky, pak tuto volbu zakažte.
 • Upřednostňovaný jazyk: Jazyk použitý pro děj a ostatní metadata.
 • Upřednostňovaný stát poskytující certifikaci: Předvolba země nebo státu pro hodnocení obsahu (např. M, MA, PG).
 • Default Rating from (Výchozí hodnocení z): Volba stránky, odkud stahovat hodnocení filmů. Volby jsou TMDb a IMDB. Pokud je vybráno IMDB, stane se výchozím hodnocením. Hodnocení z TheMovieDB se stahuje vždy.
 • Add also IMDB ratings (Přidat také hodnocení IMDB): Viditelné, pokud je předchozí volba nastavena na TMDb. Umožňuje stahovat hodnocení z obou z drojů, ale ponechá hodnocení TheMovieDB jako výchozí.

Nastavte způsobem, který vám vyhovuje, a potvrďte tlačítkem OK.

Seriály

Nastavení pro seriály naleznete v Doplňky > Moje doplňky > Poskytovatelé informací > Informace o seriálu vyberte The Movie Database.

 • Ponechat původní název: Při stahování informací o seriálu použije originální (nepřeložený) název.
 • Get Artwork from themoviedb.org (Získat obrázky z themoviedb.org: Povolte toto nastavení pro stahování plakátů, pozadí a náhledy epizod.
 • Get Extra Artwork from fanart.tv (Získat další obrázky z fanart.tv): Povolte toto nastavení pro stahování jiných typů obrázků, jako jsou bannery apod. pro seriály a sezóny. 
 • Upřednostňovaný jazyk: Jazyk použitý pro děj a ostatní metadata.

Opět nastavte požadovaným způsobem a potvrďte tlačítkem OK.

Napište mi komentář