Odebrání položek hlavní nabídky

Pokud některé položky hlavní nabídky nepoužíváte, je možné je odebrat, aby byla přehlednější.

Po najetí na některou z nabídek, stačí kliknout na tlačítko Odebrat tuto položku hlavní nabídky.

Odebírat a přidávat položky lze také v nabídce Nastavení > Rozhraní > Vzhled > Konfigurovat vzhled > Položky hlavní nabídky.

Napište mi komentář