Režim nastavení

Pro další nastavování bude vhodné se přepnout do expertního režimu nastavení, aby byly k dispozici všechny možnosti nastavení.

Ve výchozím nastavení je zvolena možnost Standardní.

Vlevo dole v okně nastavení několikrát klikněte na ikonu ozubeného kola, dokud se neobjeví Expert.

Napište mi komentář